TIDIGARE PRESTATIONER ÄR INGA INDIKATIONER PÅ FRAMTIDA RESULTAT. SIMULERINGEN ÄR BASERAD PÅ HYPOTETISKA PRESTATIONSRESULTAT. KLICKA HÄR FÖR MER INFORMATION ANGÅENDE HYPOTETISKA RESULTAT OCH DE BEGRÄNSINGAR SOM INBEGRIPS I, OCH ASSOCIERAS MED HYPOTETISKA RESULTAT.

Portfolio Simulator

Ny Simulering  

:1
VINST
ROI
ÖPPEN HANDEL
AVSLUTANDE BALANS
HANDEL MOTTAGEN
AVSLUTAD HANDEL
Handel avslutad av stopp hit
Handel avslutad av limit hit
Välkommen till din Portfolio Simulering
Vänligen Lägg till Handlare nedan och klicka på Start för att starta utföranden.
Portfolio Inställningar
Trader Lots (Mini Lots) Riskvikt Max Öppna Lots Max Totalt Öppna Affärer Max Totalt Öppna Affärer/ Valuta Tvärte
mot
Gräns Stopp Offset Pips Slippage  
Trader Provider Name
     
At this moment you don't have any Traders selected for your simulation. To get started you can click on the “Load” button below to load a saved simulation (if any) or your existing portfolio settings.

Genom att använda ZuluTrade simulering accepterar du disclaimern.Vänligen notera att alla lot värden är Mini Lots