Trở thành Nhà Giao dịch

Nhà Giao dịch có thể kiếm từ 100 đô-la tới 1 triệu đô-la hàng tháng dựa vào hoạt động và sự nổi tiếng của họ.

Signal Provider

Gửi tín hiệu giao dịch của bạn cho tất cả các tài khoản Demo và Thực của Zulutrade, bằng phương pháp giao dịch yêu thích!

Nhà giao dịch là những người dùng chia sẻ chiến lược giao dịch của mình trong ZuluTrade.
Là Nhà giao dịch, bạn sẽ cạnh tranh trên Bảng hoạt động và cho phép Người theo nhận tín hiệu của bạn trong tài khoản giao dịch của họ.
Chiến lược Nhà giao dịch của bạn càng có lãi thì Người theo càng nhận được nhiều tín hiệu của bạn!

Sao phải chờ? Nếu bạn tin rằng bạn đã có chiến lược đủ hấp dẫn, còn chần chờ gì nữa mà không tham gia ngay!

Chi tiết Nhà Giao dịch
Chi tiết Nhà Giao dịch
Đây sẽ là tên Nhà Cung cấp Tín hiệu của bạn, và đó là cách người sử dụng ZuluTrade sẽ biết đến bạn. Xin lưu ý rằng tín hiệu tên Nhà Cung cấp Tín hiệu của bạn không nên bao gồm thông tin liên lạc (như email, địa chỉ website hoặc số điện thoại), ngôn ngữ không phù hợp hoặc nhãn hiệu đã đăng ký.
Website công ty hoặc cá nhân của bạn.
Mô tả chiến lược và hồ sơ của bạn tối thiểu 50 từ
Chi tiết Cá nhân
Chi tiết Cá nhân
Nhập một địa chỉ email hợp lệ. Địa chỉ email này sẽ được sử dụng để kích hoạt tài khoản của bạn và giúp bạn khôi phục các chi tiết tài khoản nếu bị mất.
Đây phải là tên thật đầy đủ của bạn (tên, tên đệm và họ).

Chọn quốc gia cư trú của bạn
Nhập số điện thoại của bạn mà không có số 0 ở đầu hoặc tiền tố.

Xác minh Tài khoản
Xác minh Tài khoản

Để tránh lạm dụng tài khoản miễn phí ZuluTrade, chúng tôi cần bạn xác minh số điện thoại di động của bạn là hợp lệ bằng cách gửi cho bạn một mã xác nhận qua tin nhắn SMS. Khi nhận được tin nhắn, bạn phải nhập mã này trong hộp văn bản dưới đây.

Nhập mã quốc gia và số điện thoại di động của bạn mà không có bất kỳ số 0 ở đầu hoặc tiền tố.
Nhập mã xác nhận mà bạn nhận được qua tin nhắn SMS vào textbox dưới đây.
Thỏa thuận
Thỏa thuận
Bạn phải đọc và chấp nhận các điều khoản và Điều kiện tạo một tài khoản mới. Tải về Bản có thể In được