Hướng dẫn giao dịch Forex

bằng FX Gurus

Về đoạn này :

Giới thiệu cơ bản về Giao Dịch Ngoại Hối. Để bắt đầu hiểu việc giao dịch Ngoại Hối như thế nào, đoạn video này sẽ giải thich cho bạn những thuật ngữ quan trọng nhất bạn phải tự làm quen và sẽ sử dụng hàng ngày khi giao dịch Ngoại Hối. Lệnh Ngắn là gì và nó trái ngược với Lệnh Dài như thế nào? Cặp tiền tệ nào tồn tại và tại sao giá của nó lại biến động một cách không ổn định? Các thuật ngữ dường như vô nghĩa đối với một người mới tham gia, như Lots, pip và Đòn bẩy được giải thích một cách chi tiết trước khi chúng trở nên không thể thiếu trong vốn từ vựng hàng ngày của bạn.

Video

Forex là gì?

Giới thiệu cơ bản về Giao Dịch Ngoại Hối Forex. Để bắt đầu hiểu việc giao dịch Ngoại Hối như thế nào...

Giới thiệu cơ bản về Giao Dịch Ngoại Hối. Để bắt đầu hiểu việc giao dịch Ngoại Hối như thế nào, đoạn video này sẽ giải thich cho bạn những thuật ngữ quan trọng nhất bạn phải tự làm quen và sẽ sử dụng hàng ngày khi giao dịch Ngoại Hối. Lệnh Ngắn là gì và nó trái ngược với Lệnh Dài như thế nào? Cặp tiền tệ nào tồn tại và tại sao giá của nó lại biến động một cách không ổn định? Các thuật ngữ dường như vô nghĩa đối với một người mới tham gia, như Lots, pip và Đòn bẩy được giải thích một cách chi tiết trước khi chúng trở nên không thể thiếu trong vốn từ vựng hàng ngày của bạn.

Quản ly một Tài khoản Ngoại hối

Hướng dẫn người mới bắt đầu những kiến thức cơ bản về quản lý một tài khoản Forex. Hãy tìm hiểu...

Hướng dẫn người mới bắt đầu những kiến thức cơ bản về quản lý một tài khoản Forex. Hãy tìm hiểu tại đây để biết cách đặt một giao dịch. Quyết định chọn Cặp Tiền tệ và nên đặt lệnh Mua hay lệnh Bán, theo giá Thị trường hay theo mức giá mong muốn. Thiết lập một lệnh Cắt Lỗ để giảm thiểu các khoản lỗ tiềm năng và bảo vệ lợi nhuận của bạn. Xác định một Đơn Lệnh Giới hạn để đảm bảo các doanh thu tiềm năng của bạn.

MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM QUAN TRỌNG

Trong các điều kiện thị trường biến động mạnh, lệnh Ngừng và Giới hạn trở thành lệnh thị Dừng-lỗ hay lệnh Giới hạn không phải lúc nào cũng đảm bảo là một thay thế.

Việc tính lợi nhuận như được trình bày trên video sẽ chịu các loại phí hiện hành và các khoản phí này sẽ do khách hàng chi trả.

Một số đòn bẩy có thể không có sẵn trong phạm vi quyền hạn của bạn và bạn nên liên hệ với đại lý Ngoại hối để biết thêm thông tin liên quan đến các giới hạn của đòn bẩy.